Sydjydsk Orchide Klub
© Sydjydsk Orchide Klub
SJOK, generalforsamling 2018. Søndag, 25. februar 2018. Som så ofte før begyndte vi dagen og mødet med at gå rundt og se på de mange blomster, som var taget med. Flest havde Knitta med som salgsplanter, men et par enkelte praleplanter blev også præsenteret. Så var der auktion og inden middagen sang vi en sang fra vores sanghæfte. Efter en god middag holdt vi generalforsamling, som i år var helt uden de store nye beslutninger. Ove Hansen havde valgt ikke at genopstille, og vi vil sige Ove et stort tak for mange års kæmpe indsats i bestyrelsen af SJOK. Der blev holdt lotteri og præmierne var flotte orkidéer. Den nye bestyrelse samt to suppleanter blev valgt. Bestyrelsen er ikke endeligt konstitueret. Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.
Knitta med en af præmieplanterne Nogle af de planter der var med til Generalforsamlingen
Den nye bestyrelse: Lis Yttung, Anna Mette Sand, Knitta Brandorff, Niels Jørgen Skov, Bente Nielsen