Sydjydsk Orchide Klub
© Sydjydsk Orchide Klub
Lidt historie om hvordan Sydjydsk Orchide Klub startede. Af Bruno Jacobsen. Det hele begyndte i 1960, da 35 orchideinterreserede startede en forening med navnet Dansk Orchide Klub, som hurtigt voksede, så man i 1967 var oppe på 300 medlemmer, fordelt over hele landet, dog med de fleste boende i, eller omkring Kbh., så det var jo naturligt, at næsten alle møder blev afholdt i eller omkring København. Dette førte til at man i 1970, startede en selvstændig klub på Fyn, hvor man var blevet ked af, at det meste foregik i Kbh. De udgav også et eget blad, selvom man i DOK, allerede i flere år havde udgivet et maskinskrevet og duplikeret blad, som man i 1967 ændrede til at være trykt, under navnet "Orchideer". Det var stort set det eneste, udover importerne af planter fra udlandet, som de var flinke til at arrangere, flere gange om året, som vi i provinsen havde ud af foreningen DOK, hvis man ikke rejste til Kbh., for at deltage i generalforsamlingerne, og dermed få lidt indflydelse. Det resulterede da også i, at vi fik lov til at oprette nogle lokalkredse under DOK, en i Jylland, en på Lolland-Falster, en på Vestsjælland, og en for resten af Sjælland. Det udviklede sig så med tiden, til at man i 1980, oprettede lokalklubber, med egne bestyrelser, og eget regnskab, i de samme 4 kredse, som efterhånden var vokset til et medlemstal på over 500. I 1987 besluttede Fynsklubben så også, at tilslutte sig DOK. Under navnet "Orkideklubben af 1970". DOK blev nu overhoved for alle lokalklubberne i Danmark, med det hovedmål, at opkræve og fordele kontingent, at udgive bladet, og uddanne dommere til konkurrencer og udstillinger, samt skabe kontakter til udenlandske orchideforeninger. DOK havde også et bibliotek, og en bladcirkulation af udenlandske orchideblade, som de tog sig af. Jydsk Orchide Klub, voksede sig efterhånden også større, som en følge af, åbenthus arrangementer og udstillinger, så i 1989 gentog det hele sig igen, da vi blev enige om, at dele Jylland op i 3 klubber, så vi kunne lave noget mere arbejde for medlemmerne, de fik navnene: Nordjysk Orkide Klub, Jydsk Orchide Klub, og Sydjydsk Orchide Klub. SJOK blev oprettet d. 11-03-89 ved en stiftende generalforsamling på Slukefter kro i Vedsted, med Johan Marik som formand, Bent Knudsen som kasserer og Linda Nielsen som sekretær, og jeg selv som kontaktperson til DOK. Vi er i år 2013 oppe på 630 medlemmer i DOK, heraf er de 129 medlemmer i SJOK. Det er hvad jeg i store træk, kan huske om Dansk orchide Klub,og Sydjydsk orchide Klub,og dens tilblivelse, jeg har fået at vide at andre, vil skrive om SJOK. i nyere tid. Godt nytår, og kærlige hilsner, fra Ragnhild og Bruno Jacobsen, Broager Foreningens bestyrelse i jubilæumsåret Bente Nielsen fortæller: SJOK’s 25 års jubilæum Først og fremmest: Tillykke med jubilæet. Det er mig en stor glæde at jeg må få lov til at fortælle lidt om starten i SJOK, 25 år, det er lang tid, når man ser frem, men ser man tilbage er det som om det er for ganske nylig. Tak til Bruno. Det er dig der fortjener den største tak for at vi kan fejre jubilæum i dag. For det var dig der var primus motor til at få oprettet en orkide klub i det sydjyske. Dengang i slutningen af 1988 var du meget imod at vi i Sønderjylland skulle sende kontingent penge til Jysk Orchide Klub. Dem kunne vi sagtens bruge selv. Efterhånden var der en del medlemmer her i området, der ønskede en selvstændig klub, så man ikke skulle køre til Århus eller Beder Planteskole hver gang der blev afholdt et arrangement. Du fik nogle stykker samlet så I kunne begynde arbejdet med at få etableret en Sydjydsk klub. Det var blandt andet også Johan Marreck, Bent Knudsen, Bjarne Christiansen, og Kurt Timmermann fra Bramming. Vi er da heldigvis en del af de første, der har fornøjelsen af at være tilstede i dag. Vi var også selv med fra starten. Den 11. 03. 1989 blev der afholdt stiftende generalforsamling med Johan som formand, Bent kasserer, og Linda Nielsen som sekretær. Bruno var DOK repræsentant. Jeg har talt med Linda fornylig, jeg skulle hilse dem hun kender, det kunne godt være hun fik lyst til at dukke op. Kurt Timmermann og Bjarne Christiansen som bestyrelsesmedlemmer. Vi startede nok med en 18 – 19 medlemmer? Dengang var vi ikke flere medlemmer end vi kunne afholde møder hjemme privat. Men det ændrede sig hurtigt, i 1993 var vi 26 medlemmer, 1995 var vi 45 medlemmer. Nogle møder blev holdt på Bovrup gæstgivergård eller Kalvø Badehotel. NU i 2014 er vi 120 medlemmer. Den første bestyrelse bestod af Johan som formand til 1994, Bruno var sekretær, Bent Knudsen kasserer til 1992. Fra 1994 blev Bruno formand til 2003, Helmer kasserer og jeg blev sekretær. 1998 blev Bent kasserer igen. Helmer har været formand, jeg har været formand i en periode. Den første udstilling i SJOK var september 1994 ved Brundlund Slot, sammen med Fuchia klubben. I 1995 deltog vi i den 2. orkideudstilling på Ny Højen Kro, sammen med Jydsk Orkide Klub og Orkideklubben Fyn, Det blev et tilløb uden lige, der var sort af mennesker, selv om det var sidst i januar og sne og sjap og glat var det, folk holdt parkeret halvvejs til Lillebæltsbroen. Siden har SJOK lavet utallige udstillinger, det er også det der giver nye medlemmer, hvor vi kan udbrede orkide interessen. Der er mange af jer der husker udstillinger i Grøn Fritid, eller Esbjerg og Tønder sammen med fugleforening. Tamburs Have, Erlev Planteskole, osv. osv. I SJOK har vi altid haft et godt socialt sammenhold, vi har hjulpet hinanden, og gør det stadigvæk. Der er altid nogen der var og er villige til at give en hånd med, altid nogen der er villig til at stille planter til rådighed, altid nogen der er villige til at slæbe det tunge læs. Det skal I i øvrigt have tak for. I har altid været gode til at bakke op om klubbens arrangementer. I husker nok alle de gode ture, alle de gode oplevelser vi har haft gennem de 25 år. Vi husker de ture vi har haft til Karge, og andre gartnerier i Tyskland, ture til Holland og Belgien, hvem husker ikke en tur til Avifauna Holland, sejlturen på kanalen husker jeg især. Også inden for landets grænser har vi haft mange ture med besøg i syd og nord, øst og vest. Vi har også hørt om de enkelture folk har taget sammen, og fået uforglemmelige oplevelser ud af. Der er lavet en Schrapbog fra 90erne, den synes jeg I skulle kigge lidt i, den håber jeg vil ligge fremme ved de kommende møder. Hvis der er nogen der kan supplere nogle historier hertil skal I være velkommen. Med de ord vil jeg sige tak til den nuværende bestyrelse, I har formået at holde den samme ånd, som har været kendetegnet i alle de 25 år. Jeg har ofte hørt andre steder fra, at Sydjydsk var den bedste og hyggeligste klub i hele landet. Skal vi hilse på hinanden og ønske Sydjydsk Orchide Klub held og lykke frem over.