Sydjydsk Orchide Klub
© Sydjydsk Orchide Klub
Generalforsamlingen søndag d. 23. febr. 2014. De ca. 50 medlemmer, som var mødt til generalforsamlingen startede med at synge nogle sæsonsange. Derefter var der traditionen tro fremvisning af fine praleplanter og auktion på en del fine orchideer. Der blev serveret en fin middag inden vi gik over til selve generalforsamlingen. Bente blev foreslået og valgt til ordstyrer. Anna Mette kom med formandsberetningen og Anne Grethe fremlagde regnskabet, det hele blev godkendt uden spørgsmål. Kontingentet forbliver uændret. Alle der var på valg blev genvalgt uden modkandidater. Under eventuelt kom der forslag om at der kom nogle flere foredrag. Bente og Anna Mette takkede for en god generalforsamling, som blev afviklet i god ro og orden, derefter var der vingave til ordstyrer Bente og til Svend Erik som laver vores fine hjemmeside og hjemmesiden kommer snart i nyt smart layout. Der blev også solgt lodder til lotteriet, 3 serier med tre gevinster i hver serie, nogle var mere heldige end andre. Det var en rigtig hyggelig dag og rart at se der var nye medlemmer med. Håber at se dem til kommende arrangementer. Ove Hansen
Tryk på de små billeder, så kan du bladre med pilene eller det kører selv med pilen i midten