Sydjydsk Orchide Klub
© Sydjydsk Orchide Klub
Generalforsamling søndag d. 22. febr. 2015. Der var desværre sket en teknisk fejl, det ene sted stod der at vi startede kl. 11.00 og det andet sted kl. 11.30, men det tog de fleste som kom kl. 11.00 stille og roligt, så var der lidt mere tid til at kigge på auktionsblomster, praleplanter og salgsplanter, så mødet startede kl. 11.30. Der blev sunget et par forårssange inde vi gik over til auktionen som forløb godt med fine bud. Derefter gik vi over til Praleplanterne og dagens bedste blev Lilian Kokholms plante som fik flest stemmer, alle stemmesedler bliver nu talt og gemt til årets praleplante, som afsløres til næste generalforsamling. Inden generalforsamlingen, serverede kroen middagen med en øl/vand, som klubben betalte for. Som dirigent blev Henning Thiim valgt. Formanden aflagde beretningen som blev godkendt. Kasserer Anne Grethe fremlagde regnskabet, der blev spurgt til et par poster som kassereren så kom med en forklaring på, regnskabet blev godkendt. SJOK`s kontingent forbliver uændret, men der blev oplyst at DOK`s kontingent måske stiger lidt(det afgøres på DOK`s generalforsamling) så samlet set kommer der måske en lille stigning. Der var ingen indkomne forslag, så det punkt var nemt. Vi tog afsked med Karen-Marie Thiim, Anne Grethe Hørlyck og Lisbeth Christensen, som ikke ønskede genvalg, i stedet blev Stella Hermannsen, Lis Yttung og Knitta Brandorff indvalgt i bestyrelsen. Suppleanter blev Henrik Villerslev og Karen Marie Christensen.Velkommen til dem. Revisor John Lindemann og revisorsuppleant Henning Thiim fortsætter. DOK repr. bliver Sv. Erik Hansen. Bjarne Christiansen holdt en fin tale for og om Bruno Jacobsen, Bruno har været med til at starte Sydjydsk Orchide Klub, der blev fortalt om de mange møder der var blevet holdt rundt omkring inden SJOK blev oprettet. Bruno blev derefter slået til æresmedlem i vores klub, tillykke fra alle. På nogle af møderne i årets løb har vi stemt om den bedste praleplante, årets Praleplante 2014 blev Helmer Jensen, som modtog diplom og gave for dette. Vi afsluttede dagen med lotteri. Ove Hansen